Numera har man upptäckt hundens förmåga att läka, hjälpa och heala människor. Detta har man tagit tillvara på när man har utbildat olika former av sociala tjänstehundar. Det finns två typer av sociala tjänstehundar nämligen de hundar som arbetar med sin förare och de som arbetar med tredje person tillsammans med sin förare. Den hunden som enbart arbetar tillsammans med sin förare är utbildad att hjälpa denne i sin vardag, dessa kallas ofta för assistanshund. Sedan finns det olika typer av assistanshundar till exempel ledarhunden som ska hjälpa sin blinde förare att hitta fram, alarmerande servicehund som ska larma när dennes förare befinner sig i fara vid exempelvis diabetes eller epilepsi.

Sociala tjänstehundar innefattar besökshundar, terapihundar, vårdhundar och skolhundar för att nämna några. De flesta sociala tjänstehundarna som arbetar mot en tredje person är inriktade på vård. Det kan handla om att besöka ålderdomshem för att höja stämningen och sprida glädje och energi, det kan vara att besöka barnsjukhus för att ge dem en ljusglimt i vardagen men en social tjänstehund kan också användas som terapi för människor som har utsatts för någon form av trauma.

Både assistanshundarna och de sociala tjänstehundarna är av stor betydelse för många människor.

Author sebbe
Published
Categories Hundar
youplay