För att kontrollera en hunds mentala status använder man tre olika typer av tester som man kan genomgå med sin hund. I alla tre testerna kontrolleras hunden på ett flertal punkter. Några av de punkterna innefattar hantering av främmande människor, leklust, kamplust, jaktlust och olika rädslor. Många uppfödare vill att deras valpar ska genomgå ett mentalitetstest så att uppfödaren sedan vet vad olika avelskombinationer ger för avkommor och man kan därmed fortsätta avla på de hundar som visar på ett stabilt psyke.

Det är svenska brukshundklubben som står bakom MH (mentalitetsbeskrivning) samt MT (mentalitetstest). Dessa två genomförs endast av hundar i brukshundstyp. Ett MH är en mentalbeskrivning där man beskriver hur hunden reagerar på olika situationer. Detta är officiellt och hundens genomförande syns på hunddatabasen. Hunden kan varken bli godkänd eller underkänd utan det är bara för att få en överblick över hundens mentala stabilitet. Ett MT är ett test där hunden blir antingen godkänd eller underkänd. Testet liknar MH men är mer utförligt. Svaret blir officiellt. I MH och MT ingår även att man provar hur skottfast hunden är, alltså om den reagerar på skott.

Däremot är det Svenska Kennelklubben som står bakom BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning) och denna är öppen för alla raser att genomgå. Ett BPH hjälper även ägarna att lära känna sin hund mer och veta hur den reagerar i olika situationer. Alla hundar får genomföra ett BPH, även oregistrerade hundar och svaret blir inte officiellt. Här inriktar man sig lite mer på hur hundens personlighet är istället för hundens mentala tillstånd.

Author sebbe
Published
Categories Hundar
youplay